Telif Hakkı Politikası

Telif Hakkı Politikası

  1. Sorumluluk Beyanı

Artcomun, platformunda sunulan sanat eserlerinin telif haklarına ilişkin sorumluluk taşımamaktadır. Tüm telif hakkı sorumluluğu, sanatçıya aittir. Artcomun, kullanıcılarımızın telif haklarını ihlal etmemeyi amaçlamakla birlikte, platformda sunulan içeriklerin telif hakkı ihlallerinden doğan herhangi bir sorumluluğu kabul etmez.

  1. Telif Hakkı İhlali Durumunda İşlem Hakkı

Artcomun, telif hakkı ihlali konusunda uygun gördüğü takdirde, ihlal edilen içeriği platformdan kaldırma veya erişimi engelleme hakkına sahiptir.

  1. İtiraz Süreci
  2. Telif Hakkı İhlaline İtiraz: Telif hakkı ihlali konusunda itiraz etmek isteyen kişi, öncelikle sanatçı ile iletişime geçmelidir. Sanatçıya ulaşan kişi, ihlal hakkında açıklamalı bir bildirim sunmalıdır. Sanatçıdan 7 gün içinde yanıt alamayan kişi, itirazını Artcomun'e iletebilir.

İtiraz İçin Gerekli Bilgiler: İtiraz eden kişi, telif hakkı ihlalini ispatlamakla yükümlüdür. İtirazın kabul edilebilmesi için aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • İhlal edildiğini iddia edilen telif hakkına sahip olan kişinin adı ve iletişim bilgileri.
  • İhlal edildiğini iddia edilen içeriğin tanımı ve nerede bulunduğu (URL veya benzeri bilgi).
  • İhlal edildiğini iddia edilen içeriğin, telif hakkına sahip olan kişi tarafından oluşturulan içerik olduğunu ispatlayan belgeler veya kanıtlar.

Gerçek Kimlik İspatı

İtiraz eden kişi, gerçek kimliğini ispat etmekle yükümlüdür. Gerçek kimlik ispatı olmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  1. Telif Hakkı İspatı

İtiraz eden kişi, telif hakkı ihlalini ispatlamakla yükümlüdür. Telif hakkını ispatlamayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  1. İtiraz İletimi

İtiraz, yukarıda belirtilen bilgileri içeren bir e-posta ile [email protected] adresine iletilmelidir.

Bu telif hakkı politikası, Artcomun platformunda sunulan sanat eserlerinin telif haklarını korumak ve telif hakkı ihlali durumunda nasıl işlem yapılacağını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu politika, Artcomun kullanıcılarının telif haklarını koruma çabalarını desteklemek için tasarlanmıştır.