Kullanıcı kayıt sözleşmesi

Kullanıcı, eser sahibi sanatçı ile potansiyel alıcıları ve kullanıcı kaydı oluşturan ziyaretçileri tanımlamaktadır.

Kullanıcı, Sanatyapıyo’ya https://sanatyapiyo.com/ websitesi aracılığıyla üye olur. 

Kullanıcı, Sanatyapıyo ile imzalamış olduğu bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı Sistemi

 • Her Sanatyapıyo kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının Sanatyapıyo üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Sanatyapıyo sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. 
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Sanatyapıyo, talep üzerine kullanıcının Sanatyapıyo sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Sanatyapıyo şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kullanıcıların belirlemiş oldukları Sanatyapıyo sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla eser sahibi sanatçı ile paylaşılacaktır.
 • Sanatyapıyo,  sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının sanat eseri sahibi ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve sanatçı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorundan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kullanıcı, Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten sanatyapıyo'nun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanatyapıyo hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 • Sanatyapıyo sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Sanatyapıyo, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Sanatyapıyo Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 1. Sanatçı Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Sanatyapıyo hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı kayıt formu başta olmak üzere websitesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve ve Sanatyapıyo’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Sanatyapıyo üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Sanatyapıyo üyeliğinin sona erebileceğini;
 • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Sanatyapıyo hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Sanatyapıyo ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sanatyapiyo.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Sanatyapiyo.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Sanatyapıyo tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Sanatyapiyo.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Sanatyapıyo servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Sanatyapiyo.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Sanatyapiyo.com’da sunulan hizmetlere Sanatyapıyo tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Sanatyapiyo.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Sanatyapiyo.com’un sorumlu tututalamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Sanatyapiyo.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, nefret söylemi ve ayrımcı mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların hukuk kurallarına uygun olmasını; nefret söylemi ve ayrımcı doneler içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Sanatyapiyo.com’a devredildiğini;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların Sanatyapıyo sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • Sanatyapıyo sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Sanatyapıyo’nun veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Sanatyapıyo’nun bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Sanatyapıyo üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici veya yasa dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Sanatyapiyo.com’dan izin almadan Sanatyapıyo servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • Eserin anlatımı için verilen alanda sanatyapiyo.com websitesi hariç herhangi bir websitesi URL’si paylaşmayacağını, Sanatyapıyo üzerinde oluşan trafiği alenen başka bir platforma yönlendirmeyeceğini,
 • Sanatyapiyo.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Tek gönderi içinde yalnızca bir eser satacağını,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Sanatyapiyo.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Sanatyapiyo.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Yasalara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Öngörülmesi durumunda, sanatçı topluluğunun bir parçası olarak eser yükleme ve satmaya devam etmek için üyelik ücreti ödemeyi,
 • Satışın gerçekleşmesinin ardından özen yükümlülüğüne uyumlu biçimde eserin alıcıya gönderilmesini,
 • Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten sanatyapıyo'nun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını
 • Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin IYZICO tarafından tespit edilmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde IYZICO’nun kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DSM'den her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Sanatyapiyo.com’a Tanınan Yetkiler
 • Sanatyapıyo herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 
 • Sistemin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Sanatyapiyo.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Sanatyapıyo tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. 
 • Sanatyapıyo kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Sanatyapıyo sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
 • Sanatyapıyo,  hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • Sanatyapıyo kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Sanatyapıyo sistemindeki satışlar, eserin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır.
 • Sanatyapıyo kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Sanatyapıyo sistemi içinde Sanatyapıyo tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. 
 • Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Sanatyapiyo.com’dan hiçbir telif ücreti isreminde bulunulamaz.
 • Sanatyapıyo sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve eser özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Sanatyapıyo sistemindeki kullanıcı sanatçılara aittir. Sanatçının onamının varlığında, ücretlerde değişiklik yapma, kampanya düzenleme ve indirim yapma hakkı Sanatyapıyo’ya aittir. 
 • Ücret ve eserin özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Sanatyapıyo kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde kompansiyonda bulunabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • Sanatyapıyo sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Sanatyapıyo gerekli özeni gösterecektir ancak sanatçıların sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak sorunlardan veya zararlardan Sanatyapıyo sorumlu değildir.
 • Sanatyapıyo'nun, Platform’da yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sanat eseri ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, sanat eseri ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. sanatyapıyo; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.
 • Sanatyapıyo kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ek hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 • Sanatyapıyo,  ileride doğacak teknik gereklilikler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla bu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • Sanatyapıyo sanatçıların sağladığı içerikten sorumlu değildir. 
 • Sanatyapıyo, Platform üzerinden, IYZICO’nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya Platformu işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında IYZICO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 1. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Sanatyapıyo sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

 1. Ödeme

Sanatyapıyo kullanıcıları Sanatyapıyo sisteminden kural olarak Online Ödeme Yöntemi kullanarak eser satın alabilirler.

Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Sipariş karşılığı fatura Sanatyapıyo tarafından değil siparişi alan sanatçı tarafından düzenlenir. 

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (“IYZICO”)ile 27.12.2021 günü gerçekleştirilen Sanal POS Kullanım Sözleşmesi uyarınca Sanatyapıyo, ödeme sürecinde rol almaz. Ödemeler, IYZICO altyapısı ile yüzdesel olarak eserin ücreti bakımından sanatçının ve komisyon ücreti bakımından Sanatyapıyo’nun belirtmiş olduğu banka hesabına aktarılır. Bu banka hesabı, Sanatçıya ait olmak zorundadır. Aksi halde eser satışı yapılamayacaktır.

Ödemeler yurtiçi ve yurtdışı ödeme olarak ikiye ayrılır. Bu kapsamda, ödemeler her halükarda ve en çok 90 gün içinde gerçekleştirilir. 

 1. Kişisel Veri

Kullanıcı sanatyapiyo.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Site içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Sanatyapıyo ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veriler”) KVKK’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması Kullanıcı ile Sanatyapıyo arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. 

Kişisel Veriler Sanatyapıyo tarafından bu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Sanatyapıyo tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, üçüncü kişilere aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen eser, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veriler”) Sanatyapıyo, tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde üçüncü kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Sanatyapıyo üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 1. Eser Teslimatı

Alıcı, Sanatyapıyo sisteminde kendisinin veya görevlendirdiği herhangi bir kişinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak yasal yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

 1. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi satın alınmış eserlerde kullanıcıya ücret iadesi ancak

 • Eser bakımından ifa imkansızlığı bulunması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • Sanatçının eseri başka bir platformda satmış olması;
 • Eserden fiziki nedenlerle (eserde farklılık, eserde hasar) memnun kalınmaması nedeniyle sanatçı onayının alınmasının ardından yapılan sipariş iptali; ve
 • Sipariş edilen eserin teslimatının gecikmesi durumunda sanatçı onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. 

İptale konu siparişe ilişkin sanatçının bir fatura düzenlemiş ve bu alıcıya teslim edilmiş ise bu faturanın iade edilmesi gerekmektedir.

 1. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Sanatyapıyo sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Sanatyapıyo Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Sanatyapıyo  sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

Bu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 1. Fesih

Taraflar, bu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.